Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Szukam klucz publiczny

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Słowo kluczowe: Morningstar

Link Typ
Ankieta Morningstara nt. inwestowania w fundusze ETF – cz. 1 Infobox
Ankieta Morningstara nt. inwestowania w fundusze ETF – cz. 2 Infobox
Morning przyznał po raz pierwszy swoje nagrody dla podmiotów z branży funduszy ETF Infobox
Morningstar przyznał po raz drugi nagrody dla podmiotów z branży funduszy ETF Infobox
Morningstar stworzył nowe narzędzie do wyboru najlepszych funduszy śledzących indeksy strategic beta Infobox
Morningstar wprowadził Active/Passive Barometer do mierzenia wyników menedżerów zarządzających aktywnie funduszami względem ich pasywnych odpowiedników Infobox
Co piąty europejski fundusz akcyjny dużych spółek stosuje ukryte indeksowanie Infobox
Morningstar ocenił prawdziwe koszty europejskich ETF-ów typu strategic beta Infobox
Wzrósł udział pasywnie zarządzanych funduszy w akcjonariacie spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 Infobox
Rekordowy odpływ kapitału z aktywnie zarządzanych funduszy akcji amerykańskich w lipcu w USA Infobox
Kobiety nadal stanowią niewielki odsetek zarządzających funduszami; nieco lepiej jest w przypadku funduszy pasywnych Infobox
Aktywa europejskich funduszy ETF powinny zdaniem Morningstara osiągnąć 1 bln USD do 2020 roku Infobox
Amerykańscy inwestorzy płacą mniej niż kiedykolwiek inwestując w fundusze Infobox
Pasywnie zarządzane fundusze zwiększyły udział w europejskim rynku do 16 procent Infobox
Amerykańscy uczestnicy funduszy inwestycyjnych zaoszczędzili w 2017 roku ponad 4 mld USD Infobox
Maleją koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Europie Article
Marzec 2017 Article
Kwiecien 2017 Article
Maj 2018 Article
Czerwiec 2018 Article

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2020

Wydarzenia

Sonda 115

Jakiej wiedzy na temat funkcjonowania ETF-ów brakuje Ci najbardziej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu