Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Szukam klucz publiczny

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Słowo kluczowe: ESMA

Link Typ
ESMA opublikowała dokument na temat wytycznych dla UCITS ETFs Infobox
ESMA opublikowała dokument konsultacyjny w sprawie funduszy UCITS ETF Infobox
ESMA opublikowała odpowiedzi otrzymane w ramach konsultacji w sprawie wytycznych dla ram regulacyjnych dotyczących funduszy ETF i innych zagadnień związanych z UCITS Infobox
ESMA opublikowała wytyczne dotyczące funduszy ETF Infobox
ESMA opublikowała odpowiedzi otrzymane w ramach konsultacji w sprawie traktowania umów repo i reverse repo w kontekście wytycznych dotyczących funduszy ETF Infobox
ESMA opublikowała wytyczne dotyczące umów repo dla funduszy UCITS Infobox
ESMA opublikowała tłumaczenia tekstu wytycznych dotyczących funduszy ETF Infobox
ESMA i EBA opublikowały dokument konsultacyjny w sprawie benchmarków Infobox
ESMA i EMA opublikowały odpowiedzi na konsultacje w sprawie zasad dotyczących procesu ustalania benchmarków w UE Infobox
ESMA opublikowała odpowiedzi na pytania związane z wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF Infobox
ESMA po raz trzeci opublikowała pytania i odpowiedzi odnośnie wytycznych dla funduszy ETF Infobox
ESMA opublikowała końcowy raport dotyczący dywersyfikacji zabezpieczenia oraz zaktualizowane pytania i odpowiedzi związane z wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF Infobox
Dokument konsultacyjny ESMA w sprawie zmiany przepisów dotyczących dywersyfikacji zabezpieczenia w związku z wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF Infobox
Pierwsza aktualizacja pytań i odpowiedzi odnośnie wytycznych dla funduszy ETF Infobox
ESMA opublikowała zaktualizowane wytyczne dla funduszy ETF Infobox
ESMA zaktualizowała pytania i odpowiedzi związane z wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF Infobox
ESMA opublikowała skonsolidowany dokument obejmujący m.in. pytania i odpowiedzi nt. funduszy ETF Infobox
ESMA przeanalizowała zjawisko ukrytego indeksowania w Europie Infobox
ESMA przeprowadza konsultacje dotyczące przyszłych zasad funkcjonowania benchmarków finansowych Infobox
ESMA konsultuje przepisy dotyczące środków wykonawczych odnoszących się do rozporządzenia w sprawie benchmarków Infobox

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2020

Wydarzenia

Sonda 115

Jakiej wiedzy na temat funkcjonowania ETF-ów brakuje Ci najbardziej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu