Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Szukam klucz publiczny

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Słowo kluczowe: Beta ETF

Link Typ
Inne informacje Article
Debiut polskiego funduszu typu ETF na indeks WIG20short Infobox
Przesunięcie terminu zapisów na certyfikaty funduszy Beta ETF WIG20lev i Beta ETF WIG20short Infobox
20 sierpnia rozpocznie się przyjmowanie zapisów na certyfikaty serii A Beta ETF WIG20lev Portfelowego FIZ i Beta ETF WIG20short Portfelowego FIZ Infobox
Zatwierdzenie prospektów emisyjnych funduszy Beta ETF WIG20lev i Beta ETF WIG20short Infobox
Zarządzanie ETF-ami typu long i short Article
DM BOŚ animatorem dla certyfikatów funduszu Beta ETF WIG20short Infobox
Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW tytułów uczestnictwa serii A i B emitowanych przez Beta ETF WIG20short Infobox
Materiały w języku polskim Folder
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa funduszu Beta ETF WIG20short Infobox
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ - podstawowe informacje (I) Infobox
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (II) Infobox
Dokumenty Article
Informacje prawne Article
Zatwierdzenie prospektów funduszy Beta ETF WIG20short i Beta ETF WIG20lev Infobox
Obniżenie opłaty za zarządzanie w funduszach Beta ETF WIG20short i Beta ETF WIG20lev Infobox
Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Infobox
Pierwsza wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20short Infobox
Październik 2019 Article
Zatwierdzenie prospektu BETA ETF WIG20TR Portfelowego FIZ Infobox
Polityka prywatności
Regulamin serwisu