Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Wrzesień 2020

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wrzesień 2020

Skumulowane napływy netto kapitału do amerykańskich funduszy ETF w zależności od wysokości ich kosztów w okresie od czerwca 2019 r. do maja 2020 r. (krzywa granatowa - fundusze o najniższych kosztach, krzywa czerwona - fundusze o średnim poziomie kosztów, krzywa seledynowa - fundusze o najwyższych kosztach)

Źródło: R. Wigglesworth, ETF backers declare victory after `largest ever stress test`, Financial Times, 5.08.2020

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 117

Czy zamierzasz inwestować w certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF NASDAQ-100?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu