Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Wrzesień 2019

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wrzesień 2019

Napływ netto kapitału (w mld euro) do pasywnie zarządzanych funduszy zrównoważonego rozwoju (sustainable funds) w Europie w latach 2009-2019 (I połowa) (kolor niebieski - fundusze indeksowe, kolor zielony - fundusze ETF)

Źródło: Hortense Bioy, Elizabeth Stuart, Dimitar Boyadzhiev, European Sustainable Funds Landscape, August 2019, s. 8.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2019

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Sonda 104

Czy zamierasz zainwestować w fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu