Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Wrzesień 2018

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wrzesień 2018

Udział w aktywach amerykańskiego rynku funduszy inwestycyjnych (bez funduszy rynku pieniężnego) funduszy zarządzanych aktywnie i pasywnie w latach 2013-2018 (lipiec).

Źródło: K. McDevitt, Morningstar Direct Asset Flows Commentary. United States. July 2018, Morningstar, 22 August 2018, s. 4.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu