Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Styczeń 2019

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Styczeń 2019

Napływ netto kapitału do amerykańskich rządowych dłużnych funduszy ETF (w podziale na termin zapadalności) w latach 2007-2018 (do 19 grudnia) (w mld USD)

Źródło: Carolina Wilson, Vildana Hajric, ETF Buyers Race to Short-Term Treasuries as Yield Curve Flattens, Bloomberg, 28.12.2018.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu