Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Styczeń 2019

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Styczeń 2019

Napływ netto kapitału do amerykańskich rządowych dłużnych funduszy ETF (w podziale na termin zapadalności) w latach 2007-2018 (do 19 grudnia) (w mld USD)

Źródło: Carolina Wilson, Vildana Hajric, ETF Buyers Race to Short-Term Treasuries as Yield Curve Flattens, Bloomberg, 28.12.2018.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu