Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Sierpień 2019

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Sierpień 2019

Rzeczywista (w latach 2011 i 2018) i prognozowana (w 2025 roku) wartość aktywów amerykańskiej branży funduszy inwestycyjnych w bln USD (wraz z dynamiką wzrostu), w podziale na aktywa funduszy zarządzanych aktywnie i pasywnie (udziały procentowe).

Źródło: Mutual fund outlook: The time to act is now, PwC, July 2019, s.. 3.

Szukaj 

Wykres miesiąca-czerwiec 2020

Wydarzenia

Sonda 113

W jaki sposób głównie inwestujesz w fundusze ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu