Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Październik 2017

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Październik 2017

Odsetek Amerykanów z różnych grup wiekowych (tzw. milenialsi, osoby z pokojenia X, baby-boomers i osoby dojrzałe) ankietowanych przez Charles Schwab, którzy opisując fundusze ETF wskazali, że wybierają je jako produkt inwestycyjny.

Źródło: 2017 ETF Investor Study, Charles Chwab, September 2017, s. 10.

Szukaj 

Wykres miesiąca-marzec 2018

Wydarzenia

10th Annual Japan ETF Conference w Tokio

Sonda 86

Czy, gdyby była taka możliwość, był(a)byś zainteresowany(a) inwestowaniem w pasywnie zarządzane fundusze w ramach PPK?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu