Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Marzec 2020

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Marzec 2020

Udział procentowy (pod względem wartości zarządzanych aktywów) aktywów pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych o stałym dochodzie (fixed income) w aktywach funduszy o stałym dochodzie ogółem w Azji, Stanach Zjednoczonych, Europie i wśród funduszy transgranicznych w latach 2009-2019.

"Morningstar Direct Fund Flows Commentary. 2019 Global Report", Morningstar, February 2020, s. 9.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu