Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Home / Wykres miesiąca / Maj 2019

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Maj 2019

Odsetek polskich, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych z ekspozycją na rynek akcji osiągających gorsze wynik inwestycyjne od benchmarku (indeksu S&P Poland BMI) w okresach pięcioletnim i dziesięcioletnim w latach 2015-2018.

Źródło: etf.com.pl na podstawie danych z raportów SPIVA (Europe) z lat 2016-2019.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu