Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Maj 2018

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Maj 2018

Napływ/odpływ netto kapitału do/z amerykańskich funduszy inwestycyjnych w latach 2000-2017 charakteryzujących się najniższymi kosztami (20% najtańszych funduszy, dolny kwintyl) i najwyższymi kosztami (20% najdroższych funduszy, górny kwintyl).

Źródło: P. Oey, U.S. Fund Fee Study. Average Fund Fees Paid by Investors Decreased 8% in 2017, the Largest One-Year Decline Ever, Morningstar, 26 April 2018, s. 7.

Szukaj 

Wykres miesiąca-marzec 2019

Wydarzenia

Sonda 98

Który z nowych (makro)indeksów GPW w Warszawie powinien być w pierwszej kolejności podstawą dla stworzenia funduszu indeksowego lub funduszu ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu