Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Sobota, 19.09.2020
    Januarego, Konstancji, Leopolda

Home / Wykres miesiąca / Maj 2017

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Maj 2017

Aktywa funduszy ETF (w mld USD) i liczba funduszy ETF w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych na świecie w latach 2000-2016.

Źródło: "The 2016 Guide to Institutional ETF Ownership", Deutsche Bank, 12 April 2017, s. 5.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu