Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Luty 2019

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Luty 2019

Wyniki inwestycyjne brutto (w %) aktywnie i pasywnie zarządzanych europejskich funduszy ETF UCITS w perspektywie 10-letniej, 7-letniej, trzyletniej i rocznej w podziale na stopę zwrotu netto (kolor niebieski), koszty (total expense ratio-TER) (kolor ciemnoczerwony), koszty nabycia (kolor jasnoczerwony) i koszty umorzenia (kolor szary)

Źródło: Performance and costs of retail investment products in the UE. ESMA Annual Statistical Report - 2019, ESMA, 10 January 2019.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu