Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Listopad 2018

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Listopad 2018

Wartość tytułów uczestnictwa funduszy ETF w portfelach funduszy inwestycyjnych w Polsce (FIO, SFIO, wybrane FIZ) w latach 2008-2018 (VI)

Źródło: Wojciech Kiermacz, ETF-y w polskich funduszach. Zmieniło się podejście TFI, Analizy Online, 18.10.2018.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu