Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Lipiec 2020

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lipiec 2020

Szacowany napływ netto kapitału do trzech grup najtańszych funduszy inwestycyjnych w USA (0-5%, 5-10% i 10-20%) w latach 2000-2019 (w mld USD)

Źródło: B. Johnson, G. Dibenedetto, 2019 U.S. Fund Fee Study. Marking nearly two decades of falling fees, Morningstar, June 2020, s. 7.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu