Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Lipiec 2019

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lipiec 2019

Mediany annualizowanych nadwyżkowych stóp zwrotu w ujęciu brutto i netto (po uwzględnieniu kosztów) aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Europie w 12 kategoriach (według klasyfikacji spółki Morningstar) dla okresów pięcioletnich, rolowanych w latach 2000-2018 (w %).

Źródło: Natalia Wolfstetter, Should You Go Active in Europe Equity Funds? What historical returns can teach us about selecting Europe equity funds in 12 Morningstar Categories, Morningstar, 10.06.2019.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu