Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Lipiec 2019

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lipiec 2019

Mediany annualizowanych nadwyżkowych stóp zwrotu w ujęciu brutto i netto (po uwzględnieniu kosztów) aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Europie w 12 kategoriach (według klasyfikacji spółki Morningstar) dla okresów pięcioletnich, rolowanych w latach 2000-2018 (w %).

Źródło: Natalia Wolfstetter, Should You Go Active in Europe Equity Funds? What historical returns can teach us about selecting Europe equity funds in 12 Morningstar Categories, Morningstar, 10.06.2019.

Szukaj 

Wykres miesiąca-maj 2020

Wydarzenia

Sonda 113

W jaki sposób głównie inwestujesz w fundusze ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu