Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Kwiecień 2019

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Kwiecień 2019

Dotychczasowa historia (lata 2006-2018) i prognoza (do roku 2024) firmy Moody`s udziału w amerykańskim rynku pasywnych i aktywnych produktów inwestycyjnych (udział pasywnych może przekroczyć udział aktywnych w 2021 roku)

Źródło: "Passive adoption continues unbated - on track to overtake active in 2021", Moody`s Investor Service, 14 March 2019, s. 2.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu