Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Czerwiec 2018

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Czerwiec 2018

Procentowy udział w aktywach funduszy zarządzanych aktywnie i pasywnie w rożnych regionach świata - stan na koniec 2017 r.

Źródło: K. McDevitt, A. Lamy, 2017 Global Asset Flows Report. Flows set new record in 2017; fixed income is still in favor, Morningstar, 16 May 2018, s. 10.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Startegy Summit w Dallas

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu