Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Wykres miesiąca / Czerwiec 2018

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Czerwiec 2018

Procentowy udział w aktywach funduszy zarządzanych aktywnie i pasywnie w rożnych regionach świata - stan na koniec 2017 r.

Źródło: K. McDevitt, A. Lamy, 2017 Global Asset Flows Report. Flows set new record in 2017; fixed income is still in favor, Morningstar, 16 May 2018, s. 10.

Szukaj 

Wykres miesiąca-marzec 2019

Wydarzenia

Sonda 98

Który z nowych (makro)indeksów GPW w Warszawie powinien być w pierwszej kolejności podstawą dla stworzenia funduszu indeksowego lub funduszu ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu