Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Książki

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Książki

We wrześniu 2013 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Tomasza Miziołka "Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących".

więcej...

Book by Tomasz Miziolek "Passive investment portfolio management – index investment funds and exchange-traded funds (ETFs). Evaluation of the effectiveness of management on the example of emerging markets equity exchange-traded funds" (published in 2013 by Łódź University Press) is about the passive portfolio management of financial investments understood as the way of constructing and managing the investment portfolio aimed at the most precise tracking the performance of a specified index of the financial market.

więcej...

W końcu 2018 r. nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się książka Tomasza Miziołka i Artura A. Trzebińskiego „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce”.

więcej...

Investment fund market in Poland

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu