Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Zalety ETF / Krótka sprzedaż

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Krótka sprzedaż

Fundusze ETF mogą być wykorzystywane przez inwestorów do generowania zysków - podobnie jak akcje - podczas trendów spadkowych. Jest to możliwe, ponieważ jednostki funduszy ETF mogą być przedmiotem krótkiej spredaży (short sale).

Transakcja krótkiej sprzedaży w przypadku ETF polega na pożyczeniu określonej liczby tych instrumentów od biura maklerskiego wraz z jednoczesnym zobowiązaniem do ich zwrócenia w określonym terminie przyszłości. Następnie inwestor - spodziewając się obniżenia wycen ETF - sprzedaje je na giełdzie, po czym - kiedy cena tych instrumentów faktycznie spadnie - odkupuje je po niższym kursie i oddaje podmiotowi, od którego je pożyczył. Zyskiem w tej transakcji jest różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna instrumentu.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Konferencja Inside ETFs Asia w Hongkongu

Konferencja Trading CEE w Warszawie

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu