Krótka sprzedaż

Fundusze ETF mogą być wykorzystywane przez inwestorów do generowania zysków - podobnie jak akcje - podczas trendów spadkowych. Jest to możliwe, ponieważ jednostki funduszy ETF mogą być przedmiotem krótkiej spredaży (short sale).

Transakcja krótkiej sprzedaży w przypadku ETF polega na pożyczeniu określonej liczby tych instrumentów od biura maklerskiego wraz z jednoczesnym zobowiązaniem do ich zwrócenia w określonym terminie przyszłości. Następnie inwestor - spodziewając się obniżenia wycen ETF - sprzedaje je na giełdzie, po czym - kiedy cena tych instrumentów faktycznie spadnie - odkupuje je po niższym kursie i oddaje podmiotowi, od którego je pożyczył. Zyskiem w tej transakcji jest różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna instrumentu.