Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Książki

Książki, w których poruszona została tematyka funduszy ETF i szeroko rozumianego pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się dotychczas tylko jedna pozycja poświęcona w całości pasywnemu zarządzaniu portfelem inwestycyjnym (w tym m.in. funduszom ETF, funduszom indeksowym oraz indeksom finansowym) - to książka Tomasza Miziołka "Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących" wydana w 2013 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (więcej informacji na jej temat można znaleźć tutaj).

Samym funduszom ETF poświęcona jest książka Wioletty Nawrot "Exchange-traded funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych" wydana przez Wydawnictwo CeDeWu w 2007 roku. Pozycja ta zawiera m.in.: charakterystykę ETF, opis procesu emisji i umorzenia jednostek ETF, charakterystykę rynku ETF w Stanach Zjednoczonych oraz ocenę perspektyw rozwoju rynku ETF w Polsce.

Wartościowe informacje na temat funduszy ETF i pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym można znaleźć w pozycjach zbiorowych i indywidualnych poświęconych szeroko rozumianej tematyce współczesnych rynków i instrumentów finansowych. Warto polecić m.in. następujące pozycje:

 • "Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne - rynek finansowy - finanse przedsiębiorstw" (red. D. Burzyńska, S. Wieteska) wydana w 2017 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; w jej ramach w części II znalazł się tekst Dariusza Letkowskiego "Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie";
 • "Świat surowców" Doroty Sierakowskiej wydana (wydanie II rozszerzone) przez Trend Edukacja Finansowa; w jej ramach w części III, w rozdziale 3 omówione zostały towarowe fundusze ETF;
 • "Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko" (red. T. Czerwińska, A. Z. Nowak) wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w jej ramach w rozdziale XI znalazł się tekst Patrycji Chodnickiej-Jaworskiej i Piotra Jaworskiego "Zwiększone fundusze indeksowe na GPW aktywne strategie zwiększające zwroty funduszy indeksowych";
 • "Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości. Tom 47" (red. R. Gmińska) wydana w 2016 r. przez CeDEWu; w jej ramach w rozdziale 3 ukazał się tekst Dariusza Letkowskiego "Wartość, rentowność i ryzyko inwestycji w ETF na indeks DAX";
 • "Międzynarodowy system finansowy" J. Bilskiego, M. Janickiej i T. Miziołka wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; w jej ramach w rozdziale 3.2. (w części III książki) "Rynek funduszy inwestycyjnych na świecie" autorstwa Tomasza Miziołka opisany został rozwój i stan obecny rynku funduszy ETF na świecie;
 • "Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynek po kryzysie" (red. T. Czerwińska i A. Z. Nowak) wydana w 2015 r. przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w jej ramach w rozdziale X znalazł się tekst Mileny Dąbkowskiej "Efektywność i ryzyko funduszy ETF notowanych w Polsce oraz z ekspozycją na rynek polski", zaś w rozdziale XII znalazł się tekst Piotra Jaworskiego "Indeks plus - analiza możliwości realizowania pasywnej strategii inwestycyjnej podążającej za indeksem WIG20";
 • "Jak zarabiać na surowcach" Adama Zaremby wydana w 2014 r. przez Wydawnictwo Helion; rozdział drugi tej książki poświęcony został pasywnym inwestycjom na rynkach surowców;
 • "Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania" Rafała Płókarza wydana w 2013 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN; w jej ramach w rozdziale 7 zostały opisane fundusze ETF i instrumenty typu ETP;
 • "Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia" pod red. Urszuli Ziarko-Siwek wydana w 2012 r. przez Wydawnictwo CeDeWu; w jej ramach w artykule "Rynek Exchange-Traded Funds" autorstwa Michała Siody przedstawione zostały m.in. podstawowe informacje nt. tych instrumentów finansowych, omówiony został rozwój rynku funduszy ETF w Polsce oraz przeanalizowane zostały stopy zwrotu aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce vs. ETF;
 • "Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne" pod red. A. Adamskiej i A. Fierli wydana w 2011 r. przez Oficynę Wydawniczą SGH w Warszawie; w jej ramach w rozdziale "Exchange-traded funds jako alternatywne inwestycje finansowe" autorstwa Łukasza Kiełbasy przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące tych podmiotów rynku finansowego oraz scharakteryzowany został rynek ETF-ów w Polsce;
 • "Inwestycje finansowe" pod red. K. Perez i U. Ziarko Siwek wydana w 2011 r. przez wydawnictwo CeDeWu (wydanie II); w jej ramach w rozdziale "Exchange Traded Funds (ETF)" autorstwa Katarzyny Perez i Tomasza Miziołka przedstawiona została istota tych instrumentów finansowych, rynek ETF-ów na świecie oraz dotychczasowy rozwój rynku funduszy ETF w Polsce;
 • "Sztuka spekulacji po latach" Zenona Komara; jeden z rozdziałów tej książki (w tomie II) jest poświęcony funduszom ETF;
 • "Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości" pod red. M. Kalinowskiego wydana w 2011 r. przez wydawnictwo CeDeWu; w jej ramach w rozdziale "Fundusze ETF - nowe instrumenty rynku finansowego" autorstwa Teresy Kondrakiewicz zaprezentowana została specyfika i rozwój funduszy ETF, aktualna sytuacja na rynku funduszy ETF w Polsce, zalety i wady funduszy ETF oraz perspektywy ich rozwoju;
 • "Ogrywanie rynku raz na trzy miesiące. Sprawdzony plan inwestowania na giełdzie dla każdego" Gerarda Appela i Marvina Appela wydana w 2010 r. przez Wolters Kluwer; w jej ramach krótko scharakteryzowane zostały fundusze ETF i zaprezentowane podstawowe zasady ich wyboru;
 • "Innowacje na rynkach finansowych" pod red. M. Kalinowskiego i M. Pronobisa wydana w 2010 r. przez CeDeWu; w jej ramach w rozdziale "Fundusze inwestycyjne typu ETF a polski rynek akcji" autorstwa Rafała Płókarza przedstawione zostały fundusze ETF inwestujące na rynku polskim oraz historia wprowadzania ETF-ów na GPW w Warszawie;
 • "Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe" pod red. K. Gabryelczyk wydana w 2009 r. przez C.H. Beck; w jej ramach w rodziale "Exchange Traded Funds" autorstwa Katarzyny Gabryelczyk zaprezentowana została istota, rodzaje, zalety i wady ETF, instrumenty te zostały porównane z funduszami indeksowymi, zaprezentowany został rynek ETF na świecie oraz przedstawione perspektywy rozwoju rynku ETF w Polsce;
 • "Współczesna bankowość inwestycyjna" pod red. A. Szelągowskiej wydana w 2009 r. przez CeDeWu; w jej ramach w rozdziale "Tradycyjne fundusze inwestycyjne" autorstwa Katarzyny Gabryelczyk opisana została definicja i istota ETF oraz scharakteryzowany został rynek ETF na świecie.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu