Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Środa, 23.09.2020
    Bogusława, Liwiusza, Tekli

Home / Informacje / Warto przeczytać

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Warto przeczytać

Książki, w których poruszona została tematyka funduszy ETF i szeroko rozumianego pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

więcej...

Wybrane artykuły z krajowych czasopism poświęcone funduszom ETF, funduszom indeksowym i szeroko rozumianemu pasywnemu zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.

więcej...

Wybrane artykuły naukowe polskich autorów z krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz working papers, których tematyka związana jest z funduszami indeksowymi, funduszami ETF, instrumentami typu ETP oraz zagadnieniami powiązanymi z szeroko rozumianym pasywnym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym (kolejność chronologiczna).

więcej...

Lista obcojęzycznych pozycji książkowych i materiałów informacyjno-edukacyjnych o exchange-traded funds.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu