Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Rodzaje ETF

Istnieje wiele kryteriów, w oparciu o które można klasyfikować exchange-traded funds. Najważniejsze z nich to:

  • konstrukcja portfela inwestycyjnego - na tej podstawie wyróżnia się ETF-y dokładnie odwzorowujące określony indeks lub subindeks, ETF-y wykorzystujące przy budowie portfela inwestycyjnego wszystkie papiery wartościowe wchodzące w skład określonego indeksu (subindeksu) lub ich część, lecz w proporcjach innych niż indeksie oraz ETF-y skonstruowane w oparciu o samodzielnie tworzone koszyki papierów wartościowych (te ostatnie są zarządzane pasywnie)
  • typ papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego - podobnie jak w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych wyróżnia się akcyjne ETF-y (replikujące skład (sub)indeksu akcji), obligacyjne ETF-y (odzwierciedlające skład (sub)indeksu obligacji), hybrydowe ETF-y (naśladujące zachowanie - w określonych proporcjach - zarówno indeksu akcji jak i obligacji) oraz towarowe ETF-y (posiadające ekspozycję na (sub)indeks rynku towarowego)
  • obszar geograficzny, z którego pochodzą emitenci papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu - to kryterium pozwala wyróżnić krajowe ETF-y (naśladujące krajowe indeksy), regionalne ETF-y (replkujące zachowanie regionalnych indeksów) oraz globalne ETF-y (naśladujące zachowanie indeksów odzwierciedlających koniunkturę w skali świata)

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu