Informacje na temat serwisu ETF.COM.PL

Serwis ETF.COM.PL jest niezależnym, profesjonalnym serwisem finansowym o charakterze informacyjno-analitycznym i edukacyjnym poświęconym funduszom inwestycyjnym typu ETF (exchange-traded funds), zbliżonym do nich instrumentom finansowym typu ETP (exchange-traded products) oraz funduszom indeksowym i funduszom portfelowym.

Zawartość serwisu

Część informacyjna serwisu obejmuje monitoring europejskich i światowych rynków ETF-ów oraz polskiego rynku ETF-ów, funduszy indeksowych i funduszy portfelowych. Bieżące informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń na rynkach światowych pochodzą przede wszystkim z serwisów internetowych giełd papierów wartościowych i wielostronnych platform obrotu, na których notowane są fundusze ETF i instrumenty typu ETP, stron internetowych zagranicznych instytucji finansowych oferujących tego typu instrumenty oraz ze źródeł własnych. Aktualne informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń na rynku polskim pochodzą głównie ze stron internetowych GPW w Warszawie, Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystw funduszy inwestycyjnych, z krajowej prasy finansowej oraz ze źródeł własnych.

W części analitycznej serwisu znaleźć można raporty, analizy i komentarze dotyczące rozwoju poszczególnych segmentów europejskiego i światowego rynku ETF, rynku ETF i funduszy indeksowych w Polsce oraz rozwoju poszczególnych segmentów krajowego rynku finansowego pośrednio związanych z funduszami ETF (m.in. rynku funduszy inwestycyjnych), kosztów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, branży indeksowej i zjawiska ukrytego indeksowania.

W ramach części edukacyjnej serwis oferuje podstawową wiedzę dotyczącą m.in. istoty funkcjonowania funduszy ETF, funduszy indeksowych i funduszy portfelowych, rodzajów tych produktów dostępnych na globalnym rynku finansowym, ich zalet oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, a także regulacji prawnych wyznaczających zasady ich funkcjonowania.

Informacje, komentarze i analizy zamieszczone w serwisie ETF.COM.PL mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, zaś zawarte w nich treści stanowią wyraz wiedzy i osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie są związane ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Serwis ETF.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych strat wynikających z wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.

Serwis ETF.COM.PL jest również dostępny na Facebook`u: https://pl-pl.facebook.com/Etfcompl-169426169743575/

Historia serwisu

Serwis został uruchomiony we wrześniu 2009 roku. Dotychczas pojawiło się w nim prawie 700 informacji z Polski, blisko 750 z Europy i prawie 750 ze świata, ponad 300 zapowiedzi wydarzeń w Polsce i na świecie oraz prawie 190 analiz, prezentacji i komentarzy (stan na koniec 2019 r.).

Oferta reklamowa

Oferujemy możliwość zamieszczenia banerów reklamowych na stronie etf.com.pl (szczegóły - do uzgodnienia). Naszymi dotychczasowymi klientami byli: Lyxor Asset Management, Ipopema TFI, Dom Maklerski BZ WBK, Dom Maklerski KBC Securities.

W mediach - wybrane teksty (pogrubioną czcionką artykuły autorstwa Tomasza Miziołka):

Rok 2020

 • TFI PZU rezygnuje z opłaty za zarządzanie w inPZU Inwestycji Ostrożnych. Czy nadchodzi era bezkosztowych funduszy bezpiecznych? - Strefainwestorow.pl (4.08.2020)
 • Pytania do ... Tomasza Miziołka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, twórcy etf.com.pl (18-19.04.2020)

https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/304199995-Pytania-do-Tomasza-Miziolka-prof-Uniwersytetu-Lodzkiego-tworcy-etfcompl.html

 • Rozwój funduszy pasywnych i ETF może zaszkodzić giełdom - uważają niektórzy eksperci - Strefainwestorow.pl (2.03.2020)
 • Rządy Wielkiej Trójki - Gazeta Bankowa (luty 2020 r.)
 • Wielkie stracie na rynku finansowym - Gazeta Bankowa (luty 2020 r.)

Rok 2019

 • W portfelu inwestora jest miejsce na strategie aktywne i pasywne. Tomasz Miziołek (ETF.com.pl) - Stockbroker.pl (2.09.2019)

http://stockbroker.pl/etfmwig40-tomasz-miziolek-ul/

 • Tomasz Miziołek: Wiedza o funduszach pasywnych poprawia się, choć powoli - Parkiet (16.01.2019)

Rok 2018

 • Pierwszy polski ETF - zalety i wady funduszu Beta ETF WIG20TR - Strefainwestorów.pl (28.11.2018)
 • Tanie fundusze inPZU. Eksperci twierdzą że pomysł jest świetny, ale z oceną trzeba poczekać rok - Generacjasmart.pl (29.10.2018)
 • ETF: inwestorom muszą być udostępniane kluczowe informacje - Parkiet (10.10.2018)
 • Towarzystwa coraz śmielej wykorzystują internet - Parkiet (2.10.2018)
 • Emerytura z funduszu inwestycyjnego - to trudne - Obserwatorfinansowy.pl (12.01.2018)

Rok 2017

 • ETF-y pomagają usprawnić inwestycje - Analizy.pl (23.11.2017)
 • Awans Polski a przepływ kapitału z funduszy pasywnych - Parkiet (30.10.2017)

http://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/311019986-Awans-Polski-a-przeplyw-kapitalu--z-funduszy-pasywnych.html&template=restricted

 • ETF lub fundusz indeksowy na WIG. Czy nadszedł czas aby zacząć poważnie dyskutować o takim rozwiązaniu? - Strefa Inwestorów (6.09.2017)

https://strefainwestorow.pl/artykuly/20170906/etf-fundusz-indeksowy-wig

 • Chude lata ETF-ów - Gazeta Bankowa (wrzesień 2017 r.)
 • Fundusze indeksowe nie zostawiają konkurencji żadnych szans - Parkiet (23.08.2017)

http://www.parkiet.com/Fundusze-inwestycyjne/308239992-Fundusze-indeksowe-nie-zostawiaja-konkurencji-zadnych-szans.html?template=restricted

Rok 2016

 • Rachunek kosztów zachęci do pasywnych funduszy - Puls Biznesu (24.10.2016)

https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/4642028,61341,rachunek-kosztow-zacheci-do-pasywnych-funduszy

Rok 2015

 • "Misie" mogą się dorobić własnego funduszu ETF - Parkiet (9.09.2015)

http://www.parkiet.com/artykul/1440372-mWIG40-i-sWIG80-z-wlasnymi-funduszami-ETF-.html

 • Hossa rozruszała giełdowe ETF-y - Parkiet (28.03.2015)

http://www.parkiet.com/artykul/1416910.html

Rok 2014

 • Prosty sposób na inwestowanie w indeks (artykuł wraz z Tomaszem Wiśniewskim) - IRIS Views (26.06.2014) i Project Syndicate Polska (3.07.2014)

Rok 2013

 • Droga do milionów - TVN CNBC (21.02.2013)

Rok 2012

 • Fundusze ETF na GPW w Warszawie - TVN CNBC (10.12.2012)
 • ETF na WIG20 już nie będzie wypłacał dywidendy - Forsal.pl (25.09.2012)

http://forsal.pl/artykuly/649696,etf_na_wig20_juz_nie_bedzie_wyplacal_dywidendy.html

 • Akcje idą do lamusa. Inwestorzy wolą ETF-y - Forsal.pl (21.09.2012)

http://forsal.pl/artykuly/649151,akcje_ida_do_lamusa_inwestorzy_wola_etf_y.html

 • Mały handel ETF-ami na GPW - TVN CNBC (13.09.2012)
 • Kup tanio cały indeks - Parkiet (30.03.2012)
 • Giełda: mocny złoty szkodzi ETF - Parkiet (17.03.2012)
 • Powstanie 5 nowych TFI? - Parkiet (2.03.2012)
 • ETF na WIG20 okazał się lepszy niż indeks i fundusze inwestujące w akcje - Dziennik Gazeta Prawna (16.02.2012)

Rok 2011

 • Portfelowe lepsze od indeksów - Parkiet (2.07.2011)
 • Towarzystwa się nie boją - Parkiet (13.06.2011)
 • Japonia a sprawa polska - TVN CNBC (17.03.2011)
 • Rynek czeka na kolejne ETF - Rzeczpospolita (8.02.2011)
 • Fundusz ETF - nowy instrument finansowy na polskim rynku - TVN CNBC, TVN 24 (3.02.2011 r.)
 • Fundusze ETF z ekspozycją na rynki Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu - TVN CNBC (3.02.2011 r.)

Rok 2010

 • ETF-y nie rozgrzewają inwestorów - Rzeczpospolita (20.12.2010 r.)
 • Dwa miesiące ETF na WIG20 - TVN CNBC (22.11.2010 r.)
 • Dzień z TFI - TVN CNBC (1.10.2010 r.)
 • Pierwszy w Polsce ETF - TVN CNBC (22.09.2010 r.)
 • ETF to dobra propozycja dla inwestorów - Wyborcza.biz (20.06.2010 r.)
 • Rodzi się konkurencja dla funduszy inwestycyjnych - Wyborcza.biz (18.06.2010 r.)

Wystąpienia na konferencjach branżowych i naukowych poświęcone tematyce pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym (tytuł wystąpienia, główny organizator konferencji, miejsce konferencji, data):

 • Formy i koszty zarządzania pasywnego na świecie i w Polsce (Forms and costs of passive investments globally and in Poland), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (konferencja "Warsaw Passive Investment Conference"), Warszawa, luty 2020 r.
 • Tracking Efficiency of European Exchange-Traded Funds Replicating Performance of Euro Stoxx 50 Index, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (International Conference "Financial Market. Institutions & instruments"), Lublin, czerwiec 2019 r.
 • Inwestycje polskich funduszy akcji zagranicznych w tytuły uczestnictwa funduszy ETF – czy krajowe TFI podążają za światowym trendem?, Uniwersytet Szczeciński (konferencja naukowa "Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie"), Międzyzdroje, wrzesień 2018 r.
 • Tracking ability of exchange-traded funds. Evidence from emerging markets equity ETFs, Uniwersytet Łódzki ("SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies"), Łódź, czerwiec 2018 r.
 • Fundamentalne indeksowanie na rynku instrumentów o stałym dochodzie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Konferencja Katedr Finansów "Finanse dla rozwoju"), Lublin, wrzesień 2017 r.
 • Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (konferencja "Rynek finansowy 2016"), Zamość, czerwiec 2016 r.
 • Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania, Uniwersytet Łódzki (konferencja naukowa "Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych"), Łódź, maj 2016 r.
 • Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński (konferencja naukowa "Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie"), Międzyzdroje, wrzesień 2014 r.
 • Index effect on the Polish equity market based on the example of WIG20 index, Uniwersytet Łódzki (konferencja naukowa "Neoclassical and behavioral finance"), Łódź, czerwiec 2014 r.
 • Ocena efektywności zarządzania akcyjnymi funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (konferencja naukowa „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski (Inwest 2013)”, Karpacz, wrzesień 2013 r.
 • Fundusze ETF na GPW w Warszawie - ocena funkcjonowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (konferencja naukowa "Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania"), Katowice, wrzesień 2012 r.
 • Inwestowanie w nowoczesne technologie za pośrednictwem funduszy ETF – nowe propozycje inwestycyjne z sektora IT i telekomunikacyjnego, „Rzeczpospolita” (konferencja „Strategie inwestycyjne na 2012 rok – szanse i zagrożenia”), Warszawa, luty 2012 r.
 • Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie, „Rzeczpospolita” (konferencja „Forum Funduszy Inwestycyjnych – w co dzisiaj inwestować, jakie produkty tworzyć?”), Warszawa, wrzesień 2011 r.
 • Lewarowane i odwrotne fundusze ETF, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (konferencja naukowa „Rynek finansowy – konkurencyjność, efektywność, wyzwania”), Nałęczów, czerwiec 2011 r.

Przeprowadzone szkolenia i prezentacje dla biznesu dotyczące funduszy ETF (tytuł prezentacji, organizator, miejsce, data):

 • Fundusze ETF w portfelach inwestorów instytucjonalnych w Europie i w Polsce, Jane Street & DWS, Warszawa, czerwiec 2019 r.
 • Zastosowania ETF przez inwestorów instytucjonalnych, Fidelity, Warszawa, listopad 2017 r.
 • ETF – czyli kup sobie indeks, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego i GPW w Warszawie, Warszawa - grudzień 2010 r., Gdańsk - grudzień 2010 r., Wrocław - listopad 2010 r., Poznań - październik 2010 r., Kraków - październik 2010 r.

Autor serwisu

Twórcą serwisu ETF.COM.PL jest dr hab., prof. UŁ Tomasz Miziołek - ekspert rynku instytucji wspólnego inwestowania w Polsce i na świecie. Profesor w Katedrze Finansów i Inwestycji Międzynarodowych w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członek rady nadzorczej Beta Securities Poland. Członek Komitetu Nadzorczego Wskaźników Rynku Kapitałowego GPW Benchmark.

Autor pierwszej na polskim rynku książki dotyczącej pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym - "Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, więcej informacji - tutaj). Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych (więcej informacji - http://www.instytutgm.uni.lodz.pl/instytut/katedra-finansow-i-inwestycji-miedzynarodowych/dr-hab-tomasz-miziolek-prof-ul/ oraz https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Miziolek), w tym m.in. artykułu "Nothing Lasts Forever (and Everywhere): Fundamental Indexation at the Global Level" opublikowanego w 2017 r. w Journal of Index Investing wraz z Adamem Zarembą (http://jii.iijournals.com/content/8/3/6). Ponadto autor ponad 370 artykułów prasowych i licznych komentarzy w prasie i mediach elektronicznych poświęconych głównie tematyce instytucji wspólnego inwestowania w Polsce i na świecie. Publikuje od 1997 roku - jego artykuły pojawiały się m.in. w "Rynku Kapitałowym" (wcześniej "Nasz Rynek Kapitałowy" i "Penetrator - Wiadomości Gospodarcze"), "Miesięczniku Kapitałowym", "Parkiecie", "Rzeczpospolitej", "Pulsie Biznesu", "Gazecie Prawnej", "Dzienniku" oraz magazynie "FUNDUSZE". Od ponad 20 lat współpracownik Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (wcześniej - Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych w Polsce), dla której przygotował (od strony merytorycznej) kurs e-learningowy "Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego" oraz współtworzył roczne raporty Izby, roczne podsumowania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz analizy eksperckie. W latach 2004-2006 współpracował z Analizami Online. Prowadzi zajęcia dotyczące m.in. funduszy inwestycyjnych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (wcześniej także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz na Politechnice Łódzkiej). Prowadził szkolenia z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych (m.in. dla Ministerstwa Finansów). W 2010 r. współprowadził w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie pierwsze w Polsce ogólnodostępne szkolenia dla inwestorów indywidualnych poświęcone funduszom ETF w ramach szkoleń organizowanych przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego (FERK) i GPW w Warszawie. We wrześniu 2011 r. i w lutym 2012 r. prezentował tematykę związaną z funduszami ETF na konferencjach organizowanych przez dziennik "Rzeczpospolita" i odbywających się na GPW w Warszawie. Kwestie dotyczące rynku funduszy ETF prezentował również na seminariach dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi organizowanych przez Fidelity (listopad 2017 r.) i Jane Street i DWS (czerwiec 2019 r.).W 2014 r. został laureatem III miejsca, a w 2015 r. i w 2017 r. (w tym ostatnim przypadku wraz z dr Ewą Feder-Sempach) otrzymał wyróżnienie w konkursach na najlepszy referat naukowy nt. rynku kapitałowego towarzyszących III, IV i VI Kongresowi Rynku Kapitałowego organizowanemu przez UW i KDPW.