Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Quercus Gold / Polityka inwestycyjna

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Polityka inwestycyjna

QUERCUS Gold jest subfunduszem funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w instrumenty pochodne na złoto, przede wszystkim kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen złota, a inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek.

Powiązana zawartość

Szukaj 

Wykres miesiąca-maj 2017

Wydarzenia

Exchange Traded Forum w Vancouver

Inside Smart Beta w Nowym Jorku

Inside ETFs w Paryżu

Sonda 76

Czy w swoim portfelu inwestycyjnym posiadasz:

Polityka prywatności
Regulamin serwisu