Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Quercus Gold / Polityka inwestycyjna

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Polityka inwestycyjna

QUERCUS Gold jest subfunduszem funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w instrumenty pochodne na złoto, przede wszystkim kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen złota, a inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek.

Powiązana zawartość

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2018

Wydarzenia

Sonda 91

ETF-y na jakie indeksy akcyjne powinny zostać w pierwszej kolejności wprowadzone do notowań na warszawską giełdę?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu