Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Quercus Gold

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

» Quercus short    » Quercus lev    » Ipopema m-Indeks FIO    » Quercus Gold    » Altus short    

Quercus Gold

QUERCUS Gold jest subfunduszem funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w instrumenty pochodne na złoto, przede wszystkim kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen złota, a inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek.

więcej...

Prospekt informacyjny (11.12.2013 r.):

Karta subfunduszu (styczeń 2014 r.):

Kluczowe informacje dla inwestorów (31.01.2014 r.):

20140131_QGold.pdf 328,66 kB

Tabela opłat (4.11.2013 r.):

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu