Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze surowcowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze surowcowe

Quercus Gold jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Quercus Parasolowy SFIO zarządzanego przez Quercus TFI. Dąży do odwzorowywania kursu kontraktów terminowych na złoto notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange.

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-maj 2019

Wydarzenia

Konferencja WallStreet 23

Sonda 100

Kiedy na GPW w Warszawie będzie notowanych 100 funduszy ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu