Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze surowcowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze surowcowe

Quercus Gold jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Quercus Parasolowy SFIO zarządzanego przez Quercus TFI. Dąży do odwzorowywania kursu kontraktów terminowych na złoto notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu