Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze papierów dłużnych krótkoterminowych - Polska

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze papierów dłużnych krótkoterminowych - Polska

inPZU Inwestycji Ostrożnych jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do odwzorowywania stopę procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu