Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

NN Indeks Obligacji

NN Indeks Obligacji jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego NN Parasol FIO. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu