Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Ipopema Short Equity

Ipopema Short Equity jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Ipopema SFIO zarządzanego przez Ipopema TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20short.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu