Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Altius Short

Altius Short jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Altius FIO Parasolowy zarządzanego przez BPS TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20short.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 117

Czy zamierzasz inwestować w certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF NASDAQ-100?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu