Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze odwrotne (short)

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze odwrotne (short)

Altus Short jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Altus FIO Parasolowy zarządzanego przez Altus TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20short.

więcej...

Ipopema Short Equity jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Ipopema SFIO zarządzanego przez Ipopema TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20short.

więcej...

Quercus short jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Quercus Parasolowy SFIO zarządzanego przez Quercus TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20short.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu