Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - zagranica / ING BSK Indeks S&P 500

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

ING BSK Indeks S&P 500

ING BSK Indeks S&P 500 jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO zarządzanego przez Amundi Polska TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu S&P 500 poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa kategorii OHP emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Index S&P 500 wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Index Solutions.

Szukaj 

Wykres miesiąca-luty 2019

Wydarzenia

Szkolenie "ETF-y na Giełdzie"

Sonda 97

Czy GPW w Warszawie stanie się w najbliższym czasie głównym rynkiem funduszy ETF w Europie Środkowo-Wschodniej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu