Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - zagranica / ING BSK Indeks MSCI EMU

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

ING BSK Indeks MSCI EMU

ING BSK Indeks MSCI EMU jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego ING BSK Fundusze Indeksowe SIO zarządzanego przez Amundi TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu MSCI EMU poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa kategorii OHP emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Index MSCI EMU wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Index Solutions.

Szukaj 

Wykres miesiąca-luty 2019

Wydarzenia

Szkolenie "ETF-y na Giełdzie"

Sonda 97

Czy GPW w Warszawie stanie się w najbliższym czasie głównym rynkiem funduszy ETF w Europie Środkowo-Wschodniej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu