Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - zagranica / Amundi Indeks S&P 500

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Amundi Indeks S&P 500

Amundi Indeks S&P 500 jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Amundi Fundusze Indeksowe SFIO zarządzanego przez Amundi Polska TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu S&P 500 poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa kategorii OHP emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Index S&P 500 wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Index Solutions.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu