Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Środa, 23.09.2020
    Bogusława, Liwiusza, Tekli

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - zagranica / Amundi Indeks MSCI EMU

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Amundi Indeks MSCI EMU

Amundi Indeks MSCI EMU jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Amundi Fundusze Indeksowe SIO zarządzanego przez Amundi Polska TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu MSCI EMU poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa kategorii OHP emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Index MSCI EMU wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Index Solutions.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu