Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - Polska / inPZU Akcje Polskie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

inPZU Akcje Polskie

inPZU Akcje Polskie jest subfunduszem funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu z indeksu składającego się w 70% z indeksu WIG20, w 20% z indeksu mWIG40 i w 10% ze stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu