Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Środa, 23.09.2020
    Bogusława, Liwiusza, Tekli

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - Polska / inPZU Akcje Polskie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

inPZU Akcje Polskie

inPZU Akcje Polskie jest subfunduszem funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu z indeksu składającego się w 70% z indeksu WIG20, w 20% z indeksu mWIG40 i w 10% ze stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu