Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - Polska / NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania jest funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez NN Investment Partners TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG-ESG.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu