Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - Polska / ING BSK Indeks WIG20

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

ING BSK Indeks WIG20

ING BSK Indeks WIG20 jest subfunduszem wchodzącym w funduszu parasolowego skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO zarządzanego przez Amundi TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20 poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa kategorii IP emitowane przez subfundusz zagraniczny Index Equity Poland wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Structura.

Szukaj 

Wykres miesiąca-czerwiec 2019

Wydarzenia

Sonda 101

Które fundusze ETF są Twoim zdaniem bardziej atrakcyjną inwestycją?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu