Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - Polska / Amundi Indeks WIG 20

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Amundi Indeks WIG 20

Amundi Indeks WIG20 jest subfunduszem wchodzącym w funduszu parasolowego skład Amundi Fundusze Indeksowe SFIO zarządzanego przez Amundi Polska TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20 poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa kategorii IP emitowane przez subfundusz zagraniczny Index Equity Poland wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Structura.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu