Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze akcji - Polska

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze akcji - Polska

ING BSK Indeks WIG20 jest subfunduszem wchodzącym w funduszu parasolowego skład ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO zarządzanego przez Amundi TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20 poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa kategorii IP emitowane przez subfundusz zagraniczny Index Equity Poland wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Structura.

więcej...

inPZU Akcje Polskie jest subfunduszem funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu z indeksu składającego się w 70% z indeksu WIG20, w 20% z indeksu mWIG40 i w 10% ze stopy procentowej lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M.

więcej...

Ipopema m-Indeks FIO jest funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Ipopema TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu mWIG40.

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-czerwiec 2019

Wydarzenia

Sonda 101

Które fundusze ETF są Twoim zdaniem bardziej atrakcyjną inwestycją?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu