Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Sobota, 19.09.2020
    Januarego, Konstancji, Leopolda

Home / Fundusze ETF / Stan obecny

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

» Historia    » Stan obecny    » Regulacje prawne    

Stan obecny

Obecnie w Polsce funkcjonuje siedem funduszy ETF - od 22 września 2010 r. na GPW w Warszawie notowane są tytuły uczestnictwa Lyxor WIG20 UCITS ETF, od 31 maja 2011 r. tytuły uczestnictwa Lyxor S&P 500 UCITS ETF i Lyxor DAX (DR) UCITS ETF, od 7 stycznia 2019 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF WIG20TR, od 5 września 2019 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF mWIG40TR, od 27 listopada 2019 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF WIG20short, a od 25 lutego 2020 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF WIG20lev.

Indywidualni inwestorzy mogą inwestować w exchange-traded funds na rynku krajowym także w sposób pośredni (poprzez krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz instrumenty strukturyzowane) oraz w sposób bezpośredni (inwestując w ETF-y na giełdach papierów wartościowych, na których notowane są te instrumenty).

Według informacji z półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych krajowych (zarejestrowanych w Polsce) funduszy inwestycyjnych, cokwartalnych sprawozdań finansowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych emitujących publiczne certyfikaty inwestycyjne oraz comiesięcznych informacji o składzie portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych publikowanych przez niektóre TFI, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znajdują się w portfelach kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez kilkadziesiąt TFI. Według danych firmy Analizy Online w połowie 2019 r. w aktywach krajowych funduszy inwestycyjnych obecne były tytuły uczestnictwa 212 różnych ETF-ów o wartości ponad 1,9 mld zł.

Część krajowych funduszy inwestycyjnych również posiada ekspozycję na rynek ETF, ale w sposób pośredni - w ich aktywach można znaleźć tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, w portfelach których obecne są także ETF-y.

Zarówno w przypadku krajowych funduszy inwestycyjnych, jak i zagranicznych funduszy oferowanych w Polsce (tych notyfikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak i tych dostępnych poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe), obecność w ich portfelach ETF jest związana przede wszystkim ze strategią inwestycyjną ukierunkowaną na rynki akcji (zarówno rozwinięte, jak i emerging markets) oraz na rynki towarowe.

Bezpośrednie inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy ETF na zagranicznych parkietach udostępnia część krajowych instytucji finansowych.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu