Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF / Stan obecny

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

» Historia    » Stan obecny    » Regulacje prawne    » Linki - Polska    

Stan obecny

Fundusze ETF

Obecnie w Polsce funkcjonują trzy fundusze typu ETF - od 22 września 2010 r. na GPW w Warszawie notowane są tytuły uczestnictwa Lyxor UCITS ETF WIG20, a od 31 maja 2011 r. tytuły uczestnictwa Lyxor UCITS ETF S&P 500 i Lyxor UCITS ETF DAX.

Indywidualni inwestorzy mogą inwestować w exchange-traded funds na rynku krajowym także w sposób pośredni (poprzez krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz instrumenty strukturyzowane) oraz w sposób bezpośredni (inwestując w ETF-y na giełdach papierów wartościowych, na których notowane są te instrumenty).

Według informacji z półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych krajowych (zarejestrowanych w Polsce) funduszy inwestycyjnych, cokwartalnych sprawozdań finansowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych emitujących publiczne certyfikaty inwestycyjne oraz comiesięcznych informacji o składzie portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych publikowanych przez niektóre TFI, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znajdują się w portfelach kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez kilkanaście TFI. Część krajowych funduszy inwestycyjnych również posiada ekspozycję na rynek ETF, ale w sposób pośredni - w ich aktywach można znaleźć tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub instytucji współnego inwestowania z siedzibą za granicą, w portfelach których obecne są także ETF-y.

Zarówno w przypadku krajowych funduszy inwestycyjnych, jak i zagranicznych funduszy oferowanych w Polsce (tych notyfikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak i tych dostępnych poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe), obecność w ich portfelach ETF jest związana przede wszystkim ze strategią inwestycyjną ukierunkowaną na rynki akcji (zarówno rozwinięte, jak i emerging markets) oraz na rynki towarowe.

Bezpośrednie inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy ETF na zagranicznych parkietach udostępniają niektóre krajowe instytucje finansowe.

Fundusze portfelowe

W chwili obecnej nie funkcjonuje w Polsce żaden fundusz portfelowy.

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2019

Wydarzenia

Sonda 103

Inwestycja w które ETF-y jest (może być) według Ciebie najkorzystniejsza?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu