Polityka inwestycyjna

 • Replikowany indeks: WIG20 (w praktyce fundusz dąży do replikacji wyników inwestycyjnych indeksu WIG20 powiększonych o dochody, jakie uzyskałyby gdyby posiadał akcje należące do tego indeksu - chodzi w szczególności o dywidendy wypłacane przez spółki należące do indeksu WIG20)
 • Rodzaj indeksu: cenowy
 • Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
 • Waluta indeksu: PLN
 • Rewizja indeksu: co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
 • Metoda replikacji indeksu: syntetyczna
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz typu inverse: nie