Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Informacje prawne

  • Nazwa subfunduszu: Lyxor UCITS ETF WIG20
  • Emitent: Lyxor Asset Management
  • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego.
  • Data utworzenia subfunduszu: 10.02.2010 r.
  • Notyfikacja - fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG (wraz z subfunduszem Lyxor ETF WIG20) został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 16 czerwca 2010 r. pod numerem 76. Jego przedstawicielem oraz agentem płatności jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego - 16.09.2010
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego - 22.09.2010

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu