Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Dokumenty

Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor WIG20 UCITS ETF - Acc, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-wig-20-ucits-etf/lu0459113907/pln.

Są tam dostępne następujące dokumenty:

  • prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor WIG20 UCITS ETF
  • karta Lyxor WIG20 UCITS ETF
  • półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • dokument ESG
Polityka prywatności
Regulamin serwisu