Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Lyxor WIG20 UCITS ETF - Acc

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lyxor WIG20 UCITS ETF - Acc

Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor WIG20 UCITS ETF - Acc, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-wig-20-ucits-etf/lu0459113907/pln.

Są tam dostępne następujące dokumenty:

 • prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
 • kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor WIG20 UCITS ETF
 • karta Lyxor WIG20 UCITS ETF
 • półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
 • roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
 • dokument ESG
więcej...
 • Nazwa subfunduszu: Lyxor UCITS ETF WIG20
 • Emitent: Lyxor Asset Management
 • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego.
 • Data utworzenia subfunduszu: 10.02.2010 r.
 • Notyfikacja - fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG (wraz z subfunduszem Lyxor ETF WIG20) został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 16 czerwca 2010 r. pod numerem 76. Jego przedstawicielem oraz agentem płatności jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
 • Dopuszczenie do obrotu giełdowego - 16.09.2010
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego - 22.09.2010
więcej...
 • Pełna nazwa subfunduszu: Lyxor WIG20 UCITS ETF
 • Nazwa skrócona: ETFW20L
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: LU0459113907
 • Data pierwszego notowania: 22.09.2010
 • Cena debiutu (na otwarcie): 263,60 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 1 grosz
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
 • Okres rozliczeniowy: T+2
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: NYSE Euronext Paris (od 17.09.2013)
więcej...
 • Replikowany indeks: WIG20 (w praktyce fundusz dąży do replikacji wyników inwestycyjnych indeksu WIG20 powiększonych o dochody, jakie uzyskałyby gdyby posiadał akcje należące do tego indeksu - chodzi w szczególności o dywidendy wypłacane przez spółki należące do indeksu WIG20)
 • Rodzaj indeksu: cenowy
 • Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
 • Waluta indeksu: PLN
 • Rewizja indeksu: co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
 • Metoda replikacji indeksu: syntetyczna
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz typu inverse: nie
więcej...
 • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,45%
 • Maksymalny spread: 1,5%
 • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
 • Wypłata dywidendy: nie. Do listopada 2012 r. prospekt funduszu Multi Units Luxembourg przewidywał możliwość wypłaty dywidendy przez subfundusz Lyxor ETF WIG20 - w tym czasie dwukrotnie wypłacił on dywidendę - w marcu 2011 r. (4,59 zł) oraz w grudniu 2011 r. (9,68 zł); dywidenda ta była równa średniej ważonej dywidend spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.
więcej...
 • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa: 900 tys. (II 2010 r.)
 • Początkowa wartość aktywów netto: 196 mln zł (11.02. 2010 r.)
 • Obecna wartość aktywów netto: 149 mln zł (31.08.2018 r.)
 • Dostępność w ramach IKE: tak
więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu