Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Dywidenda

  • Wypłata dywidendy: tak
  • Częstotliwość wypłaty dywidendy: dwa razy w roku (lipiec, grudzień)
  • Waluta wypłaty dywidendy: EUR
  • Dotychczas wypłacone dywidendy (w okresie notowania tytułów uczestnictwa funduszu na GPW w Warszawie) - data (payment date) i wartość: 12.12.2011 r. - 0,12 EUR, 16.07.2012 r. - 0,10 EUR, 17.12.2012 r. - 0,07 EUR, 15.07.2013 r. - 0,10 EUR, 16.12.2013 r. - 0,08 EUR, 14.07.2014 r. - 0,11 EUR, 12.12.2014 r. - 0,09 EUR, 10.07.2015 r. - 0,22 EUR, 11.12.2015 r. - 0,17 EUR, 8.07.2016 r. - 0,22 EUR, 16.12.2016 r. - 0,19 EUR, 17.07.2017 r. - 0,23 EUR, 15.12.2017 r. - 0,17 EUR, 13.07.2018 - 0,23 EUR.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu