Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Dokumenty

Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (07.2010) - j. polski:

Aktualny prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (12.2013) - j. angielski:

Skrócony prospekt subfunduszu Lyxor ETF S&P 500 (04.2011):

Aktualne kluczowe informacje dla inwestorów (KII) subfunduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500 (31.01.2014):

Aktualne roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2012) - j. angielski:

Aktualne półroczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (30.06.2013) - j. angielski:

Szukaj 

Wykres miesiąca-listopad 2017

Wydarzenia

Sonda 82

Jaki poziom opłaty za zarządzanie powinien mieć fundusz indeksowy (fundusz ETF) odwzorowujący wyniki indeksu WIG20?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu