Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (07.2010) - j. polski:

Aktualny prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (12.2013) - j. angielski:

Skrócony prospekt subfunduszu Lyxor ETF S&P 500 (04.2011):

Aktualne kluczowe informacje dla inwestorów (KII) subfunduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500 (31.01.2014):

Aktualne roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2012) - j. angielski:

Aktualne półroczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (30.06.2013) - j. angielski:

więcej...
 • Nazwa subfunduszu: Lyxor UCITS ETF S&P 500
 • Emitent: Lyxor Asset Management
 • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor ETF S&P 500 miało miejsce 20 maja 2010 r.
 • Data utworzenia subfunduszu: 26.03.2010 r.
 • Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor ETF S&P 500 został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności jest funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
 • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 25.05.2011
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 31.05.2011
więcej...
 • Pełna nazwa funduszu: Lyxor UCITS ETF S&P 500
 • Nazwa skrócona: ETFSP500
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: LU0496786574
 • Data pierwszego notowania: 31.05.2011
 • Cena debiutu (na otwarcie): 40,00 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 1 grosz
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
 • Okres rozliczeniowy: T+3
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, NYSE Euronext Paris, Bolsa de Madrid
więcej...
 • Replikowany indeks: S&P 500
 • Rodzaj indeksu: total return
 • Dostarczyciel indeksu: Standard & Poor`s
 • Waluta indeksu: USD
 • Rewizja indeksu: w zależności od potrzeb
 • Metoda replikacji: syntetyczna
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (USA)
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz typu inverse: nie
więcej...
 • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,2%
 • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
 • Wypłata dywidendy: tak
 • Częstotliwość wypłaty dywidendy: dwa razy w roku
 • Waluta wypłaty dywidendy: euro
 • Dotychczas wypłacone dywidendy - data (payment date) i wysokość: 12.12.2011 r. - 0,12 euro, 16.07.2012 r. - 0,10 euro, 17.12.2012 r. - 0,07 euro, 15.07.2013 r. - 0,10 euro
więcej...

Wartość aktywów netto: ok. 200 mln euro (IX 2013 r.)

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2018

Wydarzenia

Sonda 91

ETF-y na jakie indeksy akcyjne powinny zostać w pierwszej kolejności wprowadzone do notowań na warszawską giełdę?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu