Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor S&P 500 UCITS ETF, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-sp-500-ucits-etf/lu0496786574/pln.

Są tam dostępne następujące dokumenty:

 • prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
 • kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor S&P 500 UCITS ETF
 • karta Lyxor S&P 500 UCITS ETF
 • półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
 • roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
więcej...
 • Nazwa subfunduszu: Lyxor S&P 500 UCITS ETF
 • Emitent: Lyxor Asset Management
 • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF miało miejsce 20 maja 2010 r.
 • Data utworzenia subfunduszu: 26.03.2010 r.
 • Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor S&P 500 UCITS ETF został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności jest funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
 • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 25.05.2011
 • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 31.05.2011
więcej...
 • Pełna nazwa funduszu: Lyxor S&P 500 UCITS ETF
 • Nazwa skrócona: ETFSP500
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: LU0496786574
 • Data pierwszego notowania: 31.05.2011
 • Cena debiutu (na otwarcie): 40,00 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Dokładność określania kursu: 1 grosz
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
 • Okres rozliczeniowy: T+2
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, NYSE Euronext Paris, Bolsa de Madrid
więcej...
 • Replikowany indeks: S&P 500
 • Rodzaj indeksu: total return
 • Dostawca indeksu: Standard & Poor`s
 • Waluta indeksu: USD
 • Rewizja indeksu: w zależności od potrzeb
 • Metoda replikacji indeksu: syntetyczna
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (USA)
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz typu inverse: nie
więcej...
 • Opłata za zarządzanie (total expense ratio) w skali roku: 0,15%
 • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
 • Wypłata dywidendy: tak
 • Częstotliwość wypłaty dywidendy: dwa razy w roku (lipiec, grudzień)
 • Waluta wypłaty dywidendy: EUR
 • Dotychczas wypłacone dywidendy (w okresie notowania tytułów uczestnictwa funduszu na GPW w Warszawie) - data (payment date) i wartość: 12.12.2011 r. - 0,12 EUR, 16.07.2012 r. - 0,10 EUR, 17.12.2012 r. - 0,07 EUR, 15.07.2013 r. - 0,10 EUR, 16.12.2013 r. - 0,08 EUR, 14.07.2014 r. - 0,11 EUR, 12.12.2014 r. - 0,09 EUR, 10.07.2015 r. - 0,22 EUR, 11.12.2015 r. - 0,17 EUR, 8.07.2016 r. - 0,22 EUR, 16.12.2016 r. - 0,19 EUR, 17.07.2017 r. - 0,23 EUR, 15.12.2017 r. - 0,17 EUR, 13.07.2018 - 0,23 EUR.
więcej...

Wartość aktywów netto: 28,1 mld PLN (31.08.2018 r.)

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu